AM730 · 臥薪嘗膽 · 新國富論 · 時事評論 · 歷史

隻揪


Bruce Head中東戰雲再起。先是哈馬斯向以色列發射火箭,連射數日,以色列不勝其煩,出動戰機狂轟加沙,又派出地面部隊,在邊境戒備,隨時大舉入侵。持續多日的衝突,造成過千人死傷,各國齊聲譴責。

哈馬斯是一個宗教組織,以解放巴勒斯坦為己任。他們認為,猶太人當年得到西方支持,強行在巴勒斯坦的土地上復國,並對原住民實施高壓政策,是不仁不義。所以他們發誓,將不惜一切代價,都要把猶太人趕走,重建一個以伊斯蘭為正宗的巴勒斯坦王國。

另一邊廂,猶太人視巴勒斯坦為「固有領土」,因為該地古稱「迦南」,是上帝應許的「流奶與蜜之地」,一切有《聖經》為據,不容抵賴。現在復國,是理所當然,只是哈馬斯不肯面對現實,又經常暴力抗爭,殃及無辜。

以上都是遠因,今次衝突,雙方其實各有考慮。哈馬斯先行挑釁,是迫以色列還擊,藉此團結同胞,一致對外;以色列高調報復,只因國內大選在即,執政前進黨欲以軍事行動爭取選票。可憐平民慘遭無妄之災,非死即傷,而雙方領導人卻躲在防空洞內嘆世界,真係豈有此理!

我有一個建議:在以巴邊境設下擂台,由哈馬斯領袖梅沙爾,大戰以色列總理奧爾默特,並請聯合國秘書長潘基文擔任評判,以示公允。正如星爺所講:「江湖規矩,隻揪隻,即係一個打一個,別想要犯規呀!」

原文刊於AM730 08年12月31日號P.4「新國富論」欄。

隻揪 有 “ 7 則迴響 ”

 1. 前方、後方都有。

  由於前方經常受哈馬斯的火箭襲擊,一直希望政府可出手阻止。而後方遠離戰事,比較安全,更加不反對政府出兵。

 2. 講起以色列﹐我公司以色列有個design center﹐請班工程師當然全部以前係當兵的。早兩年無啦啦要搬office﹐原來係哈馬斯有新火箭﹐舊office在射程笵圍﹐於是要向後撒退十公里。

  所以嘛﹐我支持以色列出兵﹐先撩者賤打死無怨﹐哈馬斯班友係扺死既。

 3. 我也覺得哈馬斯是抵死的,但主要不是站在以色列人的立場,而是為巴勒斯坦人著想。

  表面上,哈馬斯所做的,都是為了巴勒斯坦人。但正因為哈馬斯先撩者賤,促使以色列高調報復,受害的,還不是巴勒斯坦人?

  當然,以色列以暴易暴,我也不敢苟同。我經常想,打擊哈馬斯,是否只得狂轟濫炸一途?

 4. 錯就錯在當年打完六日戰爭﹐以色列復國畫地為界時﹐不索性把全國領土畫為猶太人區﹐把巴勒斯坦人送去其他阿拉伯國家。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s